Projectes

 

Tenim experiència en projectes i direccions d’obra d’edificacions en sòl rústic com naus o magatzems agrícoles, casetes d’eines, explotacions ramaderes, projectes de regadiu, disseny de noves plantacions, …

 

El procés comença en el moment de contactar amb el client: Se l’hi informa de les possibilitats, fent les consultes al planejament i normativa corresponent, i se li fa un pressupost de l’actuació, en cas que aquesta sigui viable. En cas que l’actuació no sigui viable se li informa sense cap cost i es proposen altres alternatives.

 

nave-inicio-ejecucion   nave-en-ejecucion   nave-recien-acabada

 

Seguidament s’estudia el projecte i es presenta una proposta d’actuació mitjançant els plànols corresponents. D’acord amb el client, es fan les modificacions oportunes i finalment es redacta el projecte, tot en un plaç mínim de temps.

 

P5      P7     P7_2

 

Últims treballs realitzats

 

Projecte d’una explotació de cria de cavalls a l’Ampolla (Tarragona, 2019)

 

Projecte d’un escorxador d’aus a Camarles (Tarragona, 2019)

 

Projecte d’una explotació ramadera d’engreix d’oví a Tordera (Barcelona, 2019)

 

Projecte d’Ampliació d’explotació ramadera de gallsdindi al Baix Ebre. Activitat sotmesa al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, Annex I.1 de la Llei 20/2009 (Tarragona, 2018-2019).

 

Projecte d’Ampliació d’una explotació d’engreix amb l’execució de 3 naus de 2500m2 cadascuna (més 2000m2 existents) i una capacitat final de 70000 gallsdindi amb ventilació forçada. El treball inclou el projecte constructiu, a més de l’Avaluació d’Impacte Ambiental requerida per Activitats classificades com Annex I (Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental).