Pla Director Urbanistic Construccions Tradicionals Terres de l’Ebre

 

El 10 de març de 2015 es va publicar al D.O.G.C. edicte sobre una ressolució referent a Pla Director Urbanístic de les Construccions Tradicionals de les Terres de l’Ebre (o PDU). Són el que coneixem com a magatzems agrícoles, casetes d’eines o masets com recull el pla, casetes de muntanya, “casas de aperos” en castellà o altres.

 

El Pla no té per objecte regular la construcció de vivendes com ara segones residències o xalets a finques rústiques prop de la costa, sino que el que pretén és, regular la construcció d’edificacions de caràcter tradicional, el que el Pla denomina casetes d’eines (de 20m2 màxim en finques de com a mínim 2000 o 4000m2 segons el tipus de sòl) o masets (de 40 o 60m2 si es justifiquen en finques de com a mínim una hectàrea).

 

Aquest Pla resulta interessant de cara al manteniment de l’activitat agrícola i per tant l’arrelament de la gent a la terra, en oferir la possibilitat de tenir en finques no massa grans un espai que a més de servir per a l’emmagatzematge dels estris de conreu i producció serveixen d’aixopluc o estada temporal.

 

A “M Enginyeria” fem projectes ajustats a les necessitats dels nostres clients, donant compliment a aquest Pla, planejaments municipals i resta de normativa: Abans d’iniciar la redacció del projecte i sense cap cost ni compromís estudiem el cas i valorem les possibilitats legals que hi ha d’acord amb la normativa, per després oferir un pressupost amb una  proposta concreta.