Obra civil

 

Topografia en obres d’edificacions, infraestructures i altres 

 

Fem topografia en obres d’infraestructures com carreteres, regadius, naus, … fent el replanteig previ de l’obra, topogràfics de l’obra acabada o “as build”, càlculs dels moviments de terres,…

 

DSC_0144_1          22022010518

 

Alguns dels treballs realitzats

 

Topografia per a execució de passeig fluvial al Poblenou del Delta (Montsià, 2019)

 

Replanteig d’edificació a construir a parcel·la de Matadepera (2019)

 

Replanteig d’edificació a partir de projecte constructiu facilitat per l’arquitecte i d’aixecament topogràfic realitzat per “M Enginyeria” en anterioritat.

 

Replanteig d’edificació a construir a parcel·la de Sabadell (2019)

 

Topografia per a execució de l’arranjament de diversos carrers a Deltebre (Baix Ebre, 2018)

 

Topografia de 9 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) al Baix Ebre (2018)

 

Topografia per a execució d’abocador al Montsià (2018)

 

Topografia per a execució d’una EDAR a Cubells (Lleida, 2018)

 

Topografia per a les obres d’arranjament d’un carrer de 150m de longitud a Sant Andreu de la Barca (Barcelona, 2017)

 

Treballs de topografia que inclouen aixecament topogràfic previ del carrer, incloent serveis, límit asfalt i voreres i portes entre altres; proposta de definició de l’eix incloent anivellació i replanteig de l’eix i nivells. Es realitza també dibuix del “as built” de l’obra.

 

Topografia per a l’execució de la carretera dels Muntells-Eucaliptus (Tarragona, 2015-2016)

 

Treballs de topografia per al contratista de l’execució de 6km de carretera TV3405 als Eucaliptus. En dos fases de 8 mesos cadascuna durant el 2015 i 2016. Treballs de replanteig (amb gps-rtk, estació i nivell), control de moviments de terres per a certificacions, entre altres.

 

Topografia per a l’execució de la carretera de Tortosa -Bitem (Tarragona, 2014)

 

Treballs de topografia per al contratista de l’execució de 3km de carretera TV341 entre Tortosa i Bitem. Durada de 8 mesos realitzant els treballs de replanteig (amb gps-rtk, estació i nivell), control de moviments de terres per a certificacions, entre altres.