Topografia finques rústiques

 

Fem aixecaments topogràfics de finques agrícoles o forestals o rústiques de qualsevol tipus, normalment en coordenades reals UTM amb precisió de pocs centímetres (x,y,z), fent entrega al final d’un plànol amb el corresponent informe que suposa la identificació de la finca amb els seus límits i coordenades UTM i la superfície real.

 

22

 

Resulta útil i aconsellable o fins i tot necessari en molts casos:

 

  • Operacions de compra-venda o canvis de nom de finques i ressolució de discrepàncies cadastrals, d’acord amb la Ressolució de 26 d’Octubre de 2.015, de la Direcció General del Cadastre i obtenció dels arxius en format “gml”..
  • Localització de finques rústiques i identificació dels seus límits en coordenades reals (a partir de l’escriptura-nota simple, plànols antics, informació del titular o veïns, cadastre o qualsevol altra informació). Resulta interessant per la possibilitat de tornar a localitzar els límits perduts amb els anys a partir de les coordenades.
  • Expedients de segregació/agrupació de finques,…
  • Noves plantacions, nous regadius, o actuacions amb projectes que necessiten aixecament topogràfic de la finca amb cotes i desnivells. En aquests casos el topogràfic inclou també el corbat.