Topografia finques urbanes

 

En el cas de finques o parcel·les urbanes fem aixecaments topogràfics en coordenades reals UTM o relatives, incloent el perímetre de la finca amb la identificació dels seus límits, edificis interiors, arbres i altres elements, a més del corresponent corbat per a la representació gràfica de les cotes o desnivells, útil en el cas de projectes d’edificació, segregacions o altres actuacions a realitzar per al tècnic autor del projecte.

 

corbat sense caix