Ultims projectes i informes

 

Projecte d’una explotació de cria de cavalls a l’Ampolla (Tarragona, 2019)

 

Projecte de llicència ambiental i pla de dejeccions per a explotació de cavalls a finca de 2Ha.

 

Projecte d’un escorxador d’aus a Camarles (Tarragona, 2019)

 

Projecte executiu i projecte de llicència ambiental d’escorxador familiar d’aus.

 

Projecte d’una explotació ramadera d’engreix d’oví a Tordera (Barcelona, 2019)

 

Projecte de llicència Ambiental i Pla de dejeccions per a explotació de cabres en extensiu.

 

Projecte d’Ampliació d’explotació ramadera de gallsdindi al Baix Ebre. Activitat sotmesa al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, Annex I.1 de la Llei 20/2009 (Tarragona, 2018-2019).

 

Projecte d’Ampliació d’una explotació d’engreix amb l’execució de 3 naus de 2500m2 cadascuna (més 2000m2 existents) i una capacitat final de 70000 gallsdindi amb ventilació forçada. El treball inclou el projecte constructiu, a més de l’Avaluació d’Impacte Ambiental requerida per Activitats classificades com Annex I (Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental).

 

Projecte de maset agrícola a Camarles (Tarragona). Octubre de 2017

Projecte d’edificació agrícola tipo “maset”, 60m2, a Camarles, d’acord al Pla Director Urbanístic de les Construccions Tradicionals de les Terres de l’Ebre.

 

                   

 

 

Projecte de cobert agrícola a l’Ampolla (Tarragona). Setembre de 2017

Projecte de cobert de 100m2 per a sol·licitud de llicència d’obra a parcel·la l’Ampolla.

 

 

Projecte de bassa de reg a parcel·la d’Amposta (Tarragona). Abril de 2017.

Projecte de bassa de reg per a sol·licitud de llicència d’obra a parcel·la d’Amposta.

 

 

Projecte de llicència Ambiental i Pla de dejeccions d’explotació ramadera de cabres al Baix Llobregat. Març de 2017

Projecte de llicència Ambiental i Pla de dejeccions per a explotació de cabres en extensiu.

 

 

Projecte de granja de gallsdindi (titos) a l’Ampolla (Tarragona). Estudi de viabilitat econòmica. Febrer de 2017.

Valoració de viabilitat i projecte d’explotació de gallsdindi a finca de l’Ampolla (Tarragona)

 

 

Informe per a la sol·licitud d’una concessió d’aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a una finca de l’Ampolla (Tarragona). Gener de 2017.

Informe amb tota la informació necessària per a la sol·licitud d’una concessió d’aigües d’un pou a una finca rústica.

 

 

Direcció d’obra i certificat final d’obra de magatzem agrícola a Camarles (Tarragona). Desembre de 2016.

Informe final que reflecteix l’estat final de l’obra acabada i recull de la documentació generada.

 

 

Projecte modificat de magatzem agrícola a Camarles (Tarragona). Desembre de 2016.

Direcció d’obra i projecte de modificació que reflecteix diverses variacions a executar, sorgides durant l’execució de l’obra.

 

 

Pla de dejeccions d’explotació ramadera d’engreix de pollastres a Alfara de Carles (Tarragona)

Pla de dejeccions d’una granja d’engreix de 40000 pollastres. Es justifica la destinació dels fems generats a l’explotació amb l’aportació de finques agrícoles on es destina aquest fem, utilitzant l’aplicació informatica “gdn” del departament d’agricultura.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_aplicacions_informatiques/dar_aplicacio_informatica_gdn/

 

 

Projecte de magatzem agrícola al Perelló (Tarragona). 

Projecte de magatzem agrícola de 60m2 a parcel·la d’oliveres d’1Ha del Perelló.