Obres de regadiu

 

Tenim experiència en la redacció de projectes, direcció d’obra i topografia (de projecte i execució) de revestiment de sèquies de reg per a Comunitat de Regants, l’Agència Catalana de l’Aigua, entre altres, a més d’altres obres d’infraestructures de reg i desguàs (comportes, estacions de bombeig,…)

 

                 

Sèquia de reg abans i desprès del revestiment

 

 

                  

Sèquies de reg en execució (a l’esquerra de formigó “in situ” i a la dreta prefabricada de canaleta)