Topografia

 

A M Enginyeria oferim serveis de topografia, fent aixecaments topogràfics en finques rústiques i urbanes, així  com topògrafs per obres i infraestructures, tant particulars com administracions. Disposem d’equips propis de gps, estacions totals i nivells (marca leica, topcon i altres).

 

 

Fem aixecaments topogràfics de finques agrícoles o forestals, normalment en coordenades reals UTM amb precisió de pocs centímetres (x,y,z), fent entrega al final d’un plànol amb el corresponent informe que suposa la identificació de la finca amb els seus límits i coordenades UTM i la superfície real.

 

TOPO sense caix            DSC_0034

 

Resulta útil i aconsellable o fins i tot necessari en molts casos:

 

  • Operacions de compra-venda o canvis de nom de finques i ressolució de discrepàncies cadastrals, d’acord amb la Ressolució de 26 d’Octubre de 2.015, de la Direcció General del Cadastre i obtenció dels arxius en format “gml”..
  • Localització de finques i identificació dels seus límits en coordenades reals (a partir de l’escriptura-nota simple, plànols antics, informació del titular o veïns, cadastre o qualsevol altra informació). Resulta interessant per la possibilitat de tornar a localitzar els límits perduts amb els anys a partir de les coordenades.
  • Expedients de segregació/agrupació de finques,…
  • Noves plantacions, nous regadius, o actuacions amb projectes que necessiten aixecament topogràfic de la finca amb cotes i desnivells. En aquests casos el topogràfic inclou també el corbat.
 

En el cas de finques urbanes fem aixecaments topogràfics en coordenades reals UTM o relatives, incloent el perímetre de la finca amb la identificació dels seus límits, edificis interiors, arbres i altres elements, a més del corresponent corbat per a la representació gràfica de les cotes o desnivells, útil en el cas de projectes d’edificació, segregacions o altres actuacions a realitzar per al tècnic autor del projecte.

 

topo    DSC_0118_2

 

 

També fem topografia en obra civil d’infraestructures com carreteres, regadius, naus, … fent el replanteig previ de l’obra, topogràfics de l’obra acabada o “as build”, càlculs dels moviments de terres,…

 

22022010517      23